β-环糊精

更新:2017-4-19 17:20:31

  中文名:β-环糊精
  英文名:b-Cyclodextrin
  别名:β-环状糊精; Cycloheptaamylose; Cycloheptaamylose; Schardinger beta-Dextrin
  CAS No.:7585-39-9级别:Reagent Grade
  分子式:C42H70O35分子量:
订购信息
  货号规格价格品牌
  K3899-5g5g147GBCBIO
  K3899-25g25g275GBCBIO
  K3899-100g100g430GBCBIO
产品介绍
  Purity.....................................................>98%
  Meltiing Point...................................298~300°C
  Specific rotation [α]20D................................162
  Loss on drying..........................................<14%
  物性 白色或轻微黄色粉末。溶于水(5mg/ml)。
更多产品