β-胡萝卜素

更新:2018-11-25 10:57:51

  中文名:β-胡萝卜素
  英文名:β-Carotene
  别名:β-胡萝卜素;β,β-胡萝卜素;维生素原A
  CAS No.:7235-40-7级别:Reagent Grade
  分子式:C40H56分子量:536.88
订购信息
  货号规格价格品牌
  B7052-1g1g110GBCBIO
  B7052-5g5g253GBCBIO
产品介绍


  化学性质:

  深紫色或红色结晶。对光敏感。能从空气中吸收氧气变成无色的氧化物而失去活性。溶于二硫化碳、苯和氯仿,略溶于乙醚、石油醚和油类,极难溶于甲醇和乙醇,几乎不溶于水、酸类和碱类,稀溶液呈黄色。熔点183℃(在真空中)。最大吸收波长(氯仿中)466nm、497nm。

  用途:

  药物。饲料和食品添加剂。着色剂。


更多产品